Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 06.01.2004 Salı Sayı: 25338 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2003/6645

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 16/12/2003 tarihli ve 053385 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 


22/12/2003 Tarihli ve 2003/6645 Sayılı
Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

167.000

Kilogram

 

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

127.500

Kilogram

 

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

127.500

Kilogram

 

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2710.19.25.00.00

Diğerleri

597.500

Litre

(Yalnız Gazyağı)

 

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar

977.500

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

977.500

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98´den az olanlar

995.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

995.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

365.700

Kilogram

 

I SAYILI LİSTE
B CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2707.10

Benzol (Benzen)

995.000

Kilogram

 

2707.20

Toluol (toluen)

995.000

Kilogram

 

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

995.000

Kilogram

 

2710.11.21.00.00

White spirit

995.000

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)

995.000

Kilogram

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri (Petrol eteri)

995.000

Kilogram

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri (Petrol eteri)

995.000

Kilogram

 

2901.10.90.00.11

Hekzan

995.000

Kilogram

 

2901.10.90.00.12

Heptan

995.000

Kilogram

 

2901.10.90.00.13

Pentan

995.000

Kilogram

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

995.000

Kilogram

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

995.000

Kilogram

 

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

995.000

Kilogram

 

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

995.000

Kilogram

Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

564.500

Kilogram

Otogaz

647.000

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

564.500

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

564.500

Kilogram

 

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

564.500

Kilogram

 

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

564.500

Kilogram

Madde 5- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 11/12/2003 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutar 12/12/2003 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 13/12/2003 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar ise 16/12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.