İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/457
Konu 
:
Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkındaki Karar