Ticaret Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/1752
Konu 
:
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi'nin Kabulü Hakkında Karar