Vatandaşlık Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2001/2762
Konu 
:
Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar