Vatandaşlık Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.12.2006 Perşembe Sayı: 26391 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2006/11462

 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 Ahmet Necdet SEZER  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

 

 

 

A.GÜL Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A.ŞENER Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M.A.ŞAHİN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

C.ÇİÇEK Devlet Bakanı V.

A.BABACAN Devlet Bakanı 

M.AYDIN Devlet Bakanı

N.ÇUBUKÇU Devlet Bakanı 

K.TÜZMEN Devlet  Bakanı

C.ÇİÇEK Adalet Bakanı

M.V.GÖNÜL Milli Savunma Bakanı 

M.V.GÖNÜL İçişleri Bakanı V.

K.UNAKITAN Maliye Bakanı

H.ÇELİK  Milli Eğitim Bakanı

F.N.ÖZAK Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ Sağlık Bakanı 

B.YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

M.M.EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı

M.BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A.COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

M.H.GÜLER Kültür ve Turizm Bakanı V.  

O.PEPE Çevre ve Orman Bakanı

 

 

25/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11462 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

Madde 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ Madde 12 – Kurban bayramı tatili nedeniyle;

a) 31 Aralık 2006 Pazar günü saat 00:00'dan başlayarak 3 Ocak 2007 Çarşamba günü saat 24:00'a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

b) 30 Aralık 2006 Cumartesi günü saat 00:00'dan başlayarak 3 Ocak 2007 Çarşamba günü saat 24:00’a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Madde 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.