VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 14.09.2002 Cumartesi Sayı: 24876 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2002/4675

 

             Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması: Maliye Bakanlığı'nın 7/8/2002 tarihli ve 033901 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/8/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 

 

 

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

H.H.ÖZKAN

M.YILMAZ

K.DERVİŞ

Devlet Bak.ve

Dışişleri Bak. ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bakanı

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

M.KEÇECİLER

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

N.ARSEVEN

M.YILMAZ

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

E.S.GAYDALI

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

Dr.R.DOĞRU

R.ÖNAL

Prof.Dr.H.S.TÜRK

S.ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İ.CEM

S.ORAL

M.BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Doç.Dr.O.DURMUŞ

O.VURAL

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Bayındırlık ve

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri

İskan Bakanı

 

 

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

A.K.TANRIKULU

Z.ÇAKAN

M.İ.TALAY

Çalışma ve Sos.

Sanayi ve Ticaret

Enerji ve Tabii

Kültür Bakanı

Güv.Bakanı

Bakanı

Kay.Bakanı

 

 

 

 

 

M.TAŞAR

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

M.YILMAZ

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

 

8/8/2002 Tarihli ve 2002/4675 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

            Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

                                                                                                                                                                                                Vergi

(*) G.T.İ.P.NO    Mal İsmi                                                        Tutarı (TL.)  Birimi

----------------  --------------------------------------------------------------  ------------  --------

2711.19.00.00.11  Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)                                  369,646  Kilogram

                  Otogaz                                                               567,000  Kilogram

 

(*) G.T.İ.P.NO:   Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.

            Madde 2- (B) cetvelindeki malların 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin

(1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50,000.- TL./Kilogram olarak uygulanır.

 

            Madde 3- Bu Karar: 1 nci maddesinde belirlenen tutarlar 1/8/2002 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutar ise 4/8/2002 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.