VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 25.10.2002 Cuma Sayı: 24917 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2002/4843

 

             Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 4/9/2002 tarihli ve 36959 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/9/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

9/9/2002 Tarihli ve 2002/4843 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR


             Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

Vergi

(*)G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

372.800

Kilogram

Otogaz

571.900

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

372.800

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

372.800

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

372.800

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

372.800

Kilogram

 

(*) G.T.İ.P NO:

Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.


             Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

387.598

Kilogram

Otogaz

594.537

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

387.598

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

387.598

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

387.598

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

387.598

Kilogram


             Madde 3- (B) cetvelindeki malların 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

             Madde 4- Bu Karar; 1inci maddesinde belirlenen tutarlar 3/9/2002 tarihinden, 2 nci ve 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar ise 4/9/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.