VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 28.12.2002 Cumartesi Sayı: 24977 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2002/4970

 

            Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması: Maliye Bakanlığı'nın 4/12/2002 tarihli ve 053285 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                            Ahmet Necdet SEZER
                                                            CUMHURBAŞKANI

 

11/12/2002 Tarihli ve 2002/4970 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

             Madde 1-  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı karşısında gösterildiği şekilde  yeniden tespit edilmiştir.

 

                                                                                                                                                          Vergi

               G.T.İ.P. NO          Mal İsmi                                                                                             Tutarı (TL.)  Birimi

                                              Fuel oiller)

                                              Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi

2710.19.63.00.00               geçmeyenler                                                                      264,000                 Kilogram

 

             Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

                                                                                                                                                          Vergi

               G.T.İ.P. NO          Mal İsmi                                                                                            Tutarı (TL.)  Birimi

                                              (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.41.00.00               Oktanı (RON) 95'den az olanlar                                                      863,000  Litre

                                              (Kurşunsuz normal benzin)

                                              (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00  Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar                      896,000  Litre

                                              (Kurşunsuz süper benzin)

                                              (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00               Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                      896,000  Litre

                                              (Kurşunsuz süper benzin)

                                              (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00               Oktanı (RON) 98'den az olanlar

                                              (Kurşunlu normal benzin)                                                                 863,000  Litre

                                              (Kurşunlu süper benzin)                                                                   910,000  Litre

                                              (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00               Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                     910,000  Litre

                                              (Kurşunlu süper benzin)             Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

                                                                                                           Vergi

               G.T.İ.P.NO           Mal İsmi                                              Tutarı (TL.)  Birimi

2711.19.00.00.11               Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)       445,000  Kilogram

                                              Otogaz                                                 660,000  Kilogram

                                              (Sıvılaştırılmış)

2711.     12                          Propan                                                445,000  Kilogram

                                              (Sıvılaştırılmış)

2711.13                               Bütan                                                   445,000  Kilogram

                                              (Gaz halinde)

2711.29.00.00.11               Propan                                                445,000  Kilogram

                                              (Gaz halinde)

2711.29.00.00.12               Bütan                                                   445,000  Kilogram

 

             Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı karşısında gösterildiği şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

                                                                                                                          Vergi

               G.T.İ.P.NO           Mal İsmi                                                             Tutarı (TL.)  Birimi

                                              Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi

2710.19.63.00.00               geçmeyenler                                                      252,504  Kilogram

 

             Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50,000 TL./Kilogram olarak uygulanır.

 

 

             Madde 6- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutar 22/11/2002 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar 26/11/2002 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 28/11/2002 tarihinden, 4 ncü maddesinde belirlenen tutar 3/12/2002 tarihinden, 5 inci maddesinde belirlenen tutar ise4/12/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 7- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.