VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 11.01.2003 Cumartesi Sayı: 24990 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2002/5142

 

            Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması: Maliye Bakanlığı'nın 4/12/2002 tarihli ve 053285 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                            Ahmet Necdet SEZER
                                                            CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

C.ÇİÇEK

V. GÖNÜL

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

K. UNAKITAN

B. YILDIRIM

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

E. MUMCU

İ. SÜTLÜOĞLU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı V.

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı