VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 02.07.2003 Çarşamba Sayı: 25156 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2003/5757

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/6/2003 tarihli ve 025557 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 17/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 

 

 

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

A. GÜL

A.ŞENER

M.A.ŞAHİN

B.ATALAY

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bakanı V.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

 

 

 

 

 

A.BABACAN

M.AYDIN

C.ÇİÇEK

M.V.GÖNÜL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

A.AKSU

A.ŞENER

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliyet Bakanı V.

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık
ve İskan Bakanı

 

 

 

 

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

S.SÜTÇÜ

M.BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.
Güv. Bakanı

 

 

 

 

A.COŞKUN

M.H. GÜLER

E. MUMCU

G.AKŞİT

Sanayi ve Ticaret
Bakanı Bakanı

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

 

 

 

 

O.PEPE

K.TÜZMEN

 

 

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

17/6/2003 Tarihli ve 2003/5757 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir. 

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

 

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 


 

Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 


Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

 

Madde 6- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

 

Madde 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

 

 

Madde 8- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 13/5/2003 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar 14/5/2003 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 16/5/2003 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 29/5/2003 tarihinden, 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirlenen tutarlar 4/6/2003 tarihinden, 7 nci maddesinde belirlenen tutarlar 7/6/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 9- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.