VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 16.07.2003 Çarşamba Sayı: 25170 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2003/5868

 

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/6/2003 tarihli ve 028061 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1.- Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

 

Madde 2.- Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

 

Madde 3.- Bu Kararın 1 inci maddesinin, belirlenen esaslar dahilinde uygulanmasını Denizcilik Müsteşarlığı takip ve kontrol eder.

 

Madde 4.- Bu Karar 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 5.- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.