VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 14.10.2003 Salı Sayı: 25259 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar

KARAR SAYISI: 2003/6258

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranları ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/10/2003 tarihli ve 43266 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi ile 3 numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

13/10/2003 Tarihli ve 2003/6258 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

Madde 1.- G.T.İ.P numaraları itibariyle aşağıdaki listede yer alan mallar için karşılarında gösterilen asgari vergi tutarları belirlenmiştir.

 

Vergi

(*) G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2203.00

 Biralar    

 750.000

Litre

22.04

Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil): üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç)

1.000.000

 "

2204.10

Köpüklü şaraplar  

3.000.000

 "

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (Bitkiler veya kokulu maddelerle lezzetlendirilmiş) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12

hariç)

15.000.000

 "

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18veya daha az olanlar

7.900.000

 "

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle% 22'den fazla olanlar

20.000.000

 "

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları     

1.000.000

 "

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol hariç)      

19.000.000

 "

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (2208.90.91; 2208.90.99 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol hariç) (2208.20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 hariç)              

19.000.000

 "

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen

alkollü içkiler                           

11.000.000

 "

2208.30

Viskiler

19.000.000

 "

2208.40

Rom ve tafia

19.000.000

 "

2208.50

Cin ve ardıç rakısı (Geneva)

7.000.000

 "

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

5.500.000

 "

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesihacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)      

15.000.000

 "

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)   

15.000.000

 "

2208.70

Likörler

8.500.000

 "

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11,  2208.90.71.00.11 hariç)     

15.000.000

 "

2208.90.48.00.11

Rakı

10.200.000

 "

2208.90.71.00.11

Rakı

10.200.000

 "

 

Madde 2.- Kap veya ambalajların 1 litreden farklı birimde olması halinde 1 litre için belirlenen tutarın her bir santilitreye isabet eden kısmı esas alınmak suretiyle asgari vergi hesaplanır.

Madde 3.- Bu Kararın 1 inci maddesindeki listede yer alan mallar için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeye göre belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan verginin, asgari vergi tutarına göre hesaplanan vergiden az olması halinde, asgari vergi tutarına göre hesaplanan vergi ödenir.

Madde 4.- Bu Kararın 1 inci maddesindeki listede yer alan mallar için belirlenen asgari vergi tutarları hakkında 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.

Madde 5.- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6.- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.