VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 20.01.2004 Salı Sayı: 25352 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2004/6730

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 7/1/2004 tarihli ve 000717 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

9/1/2004 Tarihli ve 2004/6730 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

            

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 

 


 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar

965.000

Litre

 

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

965.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98´den az olanlar

983.500

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

983.500

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

(B CETVELİ)

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

983.500

Kilogram

2707.20

Toluol (toluen)

983.500

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

983.500

Kilogram

2710.11.21.00.00

White spirit

983.500

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)

983.500

Kilogram

2710.11.90.00.19

Diğerleri (Petrol eteri)

983.500

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri (Petrol eteri)

983.500

Kilogram

2901.10.90.00.11

Hekzan

983.500

Kilogram

2901.10.90.00.12

Heptan

983.500

Kilogram

2901.10.90.00.13

Pentan

983.500

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

983.500

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

983.500

Kilogram

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

983.500

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

983.500

Kilogram

 

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 


 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

154.000

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

136.500

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

136.500

Kilogram

 

 

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 

 


 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

359.000

Kilogram

 

 

Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 

 


 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

(Yalnız nafta)

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

965.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

965.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

983.500

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

983.500

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

2710.19.25.00.00

Diğerleri

597.500

Litre

(Yalnız Gazyağı)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

655.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

659.929

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

655.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

655.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

659.929

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

655.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

655.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

659.929

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

655.500

Litre

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

154.000

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

359.000

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

136.500

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

136.500

Kilogram

27.Kas

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

564.500

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

564.500

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

564.500

Kilogram

Otogaz

647.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

564.500

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

564.500

Kilogram

(Petrol koku)

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan

0

Kilogram

Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan

0

Kilogram

(Petrol koku)

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

(Petrol bitümeni)

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0

Kilogram

 

 

(B CETVELİ)

 

 

 


 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

983.500

Kilogram

2707.20

Toluol (toluen)

983.500

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

983.500

Kilogram

2710.11.21.00.00

White spirit

983.500

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)

983.500

Kilogram

2710.11.90.00.19

Diğerleri (Petrol eteri)

983.500

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri (Petrol eteri)

983.500

Kilogram

2901.10.90.00.11

Hekzan

983.500

Kilogram

2901.10.90.00.12

Heptan

983.500

Kilogram

2901.10.90.00.13

Pentan

983.500

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

983.500

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

983.500

Kilogram

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

983.500

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

983.500

Kilogram

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90.00.00

Diğerleri

65.272

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

65.272

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.19

Diğerleri

350.000

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

 

Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

Madde 6- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. no´su ile yer alan baz yağın; aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan aşağıda G.T.İ.P. no´ları yazılı malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

(B CETVELİ)

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

 

 

 

Madde 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 

 


 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2710.19.25.00.00

Diğerleri

614.500

Litre

 

(Yalnız Gazyağı)

 

 

 

Madde 8- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 24/12/2003 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar 26/12/2003 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutar 1/1/2004 tarihinden, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirlenen tutarlar 4/1/2004 tarihinden, 7 nci maddesinde belirlenen tutar ise 6/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. yb

Madde 9- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.