VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2004/6760

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 27/1/2004 tarihli ve 003938 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

29/1/2004 Tarihli ve 2004/6760 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 

 

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

148.500

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

120.000

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

120.000

Kilogram

 

 

 

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar

957.900

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

957.900

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98´den az olanlar

976.900

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

976.900

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

646.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

650.365

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

646.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

646.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

650.365

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

646.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

646.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

650.365

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

646.000

Litre

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

345.000

Kilogram

 

 

 

(B CETVELİ)

 

 

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

976.900

Kilogram

2707.20

Toluol (toluen)

976.900

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

976.900

Kilogram

(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

White spirit

976.900

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

976.900

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

976.900

Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00

Diğerleri

976.900

Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.90.00.11

Hekzan

976.900

Kilogram

2901.10.90.00.12

Heptan

976.900

Kilogram

2901.10.90.00.13

Pentan

976.900

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

976.900

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

976.900

Kilogram

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

976.900

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

976.900

Kilogram

 

 

 

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

600.000

Kilogram

Otogaz

675.000

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

600.000

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

600.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

600.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

600.000

Kilogram

 

 

Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

158.500

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

115.500

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

115.500

Kilogram

 

 

 

Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

666.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

670.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

666.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

666.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

670.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

666.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

666.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

670.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

666.000

Litre

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

358.000

Kilogram

 

 

Madde 6- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 9/1/2004 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar 13/1/2004 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 14/1/2004 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 20/1/2004 tarihinden, 5 inci maddesinde belirlenen tutarlar ise 22/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.