VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 27.03.2004 Cuma  Sayı: 25386(Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2004/6885

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 26/2/2004 tarihli ve 8330 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. AKSU

B. ATALAY

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

R. AKDAĞ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

26/2/2004 Tarihli ve 2004/6885 Sayılı Kararname Eki


KARAR

 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

(Yalnız nafta)

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

957.900

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

957.900

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

976.900

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

976.900

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

 

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

 

2710.19.25.00.00

Diğerleri

614.500

Litre

(Yalnız Gazyağı)

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

666.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

670.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

666.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

666.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

670.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

666.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

666.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

670.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

666.000

Litre

 

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

158.500

Kilogram

 

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

358.000

Kilogram

 

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

115.500

Kilogram

 

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

115.500

Kilogram

 

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

600.000

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

600.000

Kilogram

 

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

600.000

Kilogram

Otogaz

675.000

Kilogram

 

(Gaz halinde)

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

 

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

600.000

Kilogram

 

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

600.000

Kilogram

 

(Petrol koku)

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan

0

Kilogram

Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan

0

Kilogram

 

(Petrol koku)

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

 

(Petrol bitümeni)

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

 

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0

Kilogram


I SAYILI LİSTE
B CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2707.10

Benzol (Benzen)

976.900

Kilogram

 

2707.20

Toluol (toluen)

976.900

Kilogram

 

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

976.900

Kilogram

 

2710.11.21.00.00

White spirit

976.900

Kilogram

 

2710.11.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)

976.900

Kilogram

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri (Petrol eteri)

976.900

Kilogram

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri (Petrol eteri)

976.900

Kilogram

 

2901.10.90.00.11

Hekzan

976.900

Kilogram

 

2901.10.90.00.12

Heptan

976.900

Kilogram

 

2901.10.90.00.13

Pentan

976.900

Kilogram

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

976.900

Kilogram

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

976.900

Kilogram

 

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

976.900

Kilogram

 

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

976.900

Kilogram

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90.00.00

Diğerleri

65.272

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

65.272

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

350.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.19

Diğerleri

350.000

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

 

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. no´su ile yer alan baz yağın; aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan aşağıda G.T.İ.P. no´ları yazılı malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

(B CETVELİ)

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları


Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi

tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2710.19.25.00.00

Diğerleri

635.000

Litre

(Yalnız Gazyağı)

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

687.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

691.642

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

687.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

687.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

691.642

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

687.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

687.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

691.642

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

687.000

Litre

 

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

368.000

Kilogram

 

Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar

977.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

977.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98´den az olanlar

995.500

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

995.500

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

I SAYILI LİSTE
B CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2707.10

Benzol (Benzen)

995.500

Kilogram

 

2707.20

Toluol (toluen)

995.500

Kilogram

 

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

995.500

Kilogram

 

2710.11.21.00.00

White spirit

995.500

Kilogram

 

2710.11.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)

995.500

Kilogram

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri (Petrol eteri)

995.500

Kilogram

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri (Petrol eteri)

995.500

Kilogram

 

2901.10.90.00.11

Hekzan

995.500

Kilogram

 

2901.10.90.00.12

Heptan

995.500

Kilogram

 

2901.10.90.00.13

Pentan

995.500

Kilogram

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

995.500

Kilogram

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

995.500

Kilogram

 

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

995.500

Kilogram

 

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

995.500

Kilogram

Madde 6- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

704.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

708.757

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

704.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

704.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

708.757

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

704.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

704.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

708.757

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

704.000

Litre

 

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

382.000

Kilogram

Madde 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar

963.500

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

963.500

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98´den az olanlar

982.700

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

982.700

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

B CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2707.10

Benzol (Benzen)

982.700

Kilogram

 

2707.20

Toluol (toluen)

982.700

Kilogram

 

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

982.700

Kilogram

 

2710.11.21.00.00

White spirit

982.700

Kilogram

 

2710.11.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)

982.700

Kilogram

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri (Petrol eteri)

982.700

Kilogram

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri (Petrol eteri)

982.700

Kilogram

 

2901.10.90.00.11

Hekzan

982.700

Kilogram

 

2901.10.90.00.12

Heptan

982.700

Kilogram

 

2901.10.90.00.13

Pentan

982.700

Kilogram

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

982.700

Kilogram

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

982.700

Kilogram

 

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

982.700

Kilogram

 

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

982.700

Kilogram


Madde 8- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim

vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2710.19.25.00.00

Diğerleri

649.000

Litre

(Yalnız Gazyağı)


Madde 9- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi

tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

690.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

694.662

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

690.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

690.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

694.662

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

690.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

690.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

694.662

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

690.000

Litre

Madde 10- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

1.004.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1.004.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

1.019.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1.019.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

731.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

736.443

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

731.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

731.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

736.443

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

731.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

731.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

736.443

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

731.500

Litre

 

B CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2707.10

Benzol (Benzen)

1.019.000

Kilogram

 

2707.20

Toluol (toluen)

1.019.000

Kilogram

 

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

1.019.000

Kilogram

 

2710.11.21.00.00

White spirit

1.019.000

Kilogram

 

2710.11.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)

1.019.000

Kilogram

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri (Petrol eteri)

1.019.000

Kilogram

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri (Petrol eteri)

1.019.000

Kilogram

 

2901.10.90.00.11

Hekzan

1.019.000

Kilogram

 

2901.10.90.00.12

Heptan

1.019.000

Kilogram

 

2901.10.90.00.13

Pentan

1.019.000

Kilogram

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

1.019.000

Kilogram

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

1.019.000

Kilogram

 

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

1.019.000

Kilogram

 

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

1.019.000

Kilogram

Madde 11- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallardan aşağıda G.T.İ.P. numaraları yer alanlar için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.

G.T.I.P. No

Mal İsmi

Maktu Vergi Tutarı

2402.20

Tütün içeren sigaralar
1 Paketin parakende satış fiyatı:

-           

 

 

-          1.600.000 liraya kadar olanlar (1.600.000 lira dahil)

 

1.250 TL/Adet

 

-          1.600.000 lirayı geçen fakat 3.050.000 lirayı geçmeyenler (3.050.000 lira dahil)

-           

2.500 TL/Adet

 

-          3.050.000 lirayı geçenler

4.000 TL/Adet

2402.90.00.00

Diğerleri

 

 

Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

2.500 TL/Adet

 

Madde 12- Bu Kararın 11 inci maddesinde belirlenen maktu vergi tutarları, sigaraların perakende satışa sunulan birim ambalajı içinde yer alan her bir adet sigara için uygulanır.

Maktu vergi tutarının belirlenmesinde; 1 paketin perakende satış fiyatı, içerisinde 20 adet sigara olan 1 paketin perakende satış fiyatını ifade etmektedir. 20 adet sigaranın altında veya üzerinde sigara içeren paketler için, perakende satış fiyatının 20 adet sigaraya isabet eden kısmı dikkate alınır.

Madde 13- Bu Kararın 11 inci maddesinde belirlenen maktu vergi tutarları hakkında 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.

Madde 14- Bu Kararın 11 inci maddesinde yer alan mallar için; 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listedeki oranlara göre belirlenen nispi vergi ile bu Kararın 11 inci maddesinde belirlenen maktu vergi tutarlarına göre hesaplanan vergi birlikte ödenir.

Madde 15- Bu Karar ; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirlenen tutarlar 4/2/2004 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 6/2/2004 tarihinden, 5 inci maddesinde belirlenen tutarlar 7/2/2004 tarihinden, 6 ncı maddesinde belirlenen tutarlar 17/2/2004 tarihinden, 7 nci maddesinde belirlenen tutarlar 19/2/2004 tarihinden, 8 inci maddesinde belirlenen tutar 24/2/2004 tarihinden, 9 uncu maddesinde belirlenen tutarlar 26/2/2004 tarihinden, 10 uncu maddesinde belirlenen tutarlar ise 27/2/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.