VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 18.05.2004 Salı Sayı: 25466 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2004/7306

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 10/05/2004 tarihli ve 20919 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/05/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

17/05/2004 Tarihli ve 2004/7306 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar

971.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

971.000

Litre

 

(Kurşunsuz süper benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98´den az olanlar

987.000

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

987.000

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

B CETVELİ

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

987.000

Kilogram

2707.20

Toluol (toluen)

987.000

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

987.000

Kilogram

 

(Çözücü nafta)

 

 

2710.11.21.00.00

White spirit

987.000

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

987.000

Kilogram

 

(Çözücüler) (Petrol eteri)

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri

987.000

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri

987.000

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

2901.10.90.00.11

Hekzan

987.000

Kilogram

2901.10.90.00.12

Heptan

987.000

Kilogram

2901.10.90.00.13

Pentan

987.000

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

987.000

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

987.000

Kilogram

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

987.000

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

987.000

Kilogram

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.25.00.00

Diğerleri

629.500

Litre

(Yalnız Gazyağı)

 

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

 

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

 

(Yalnız nafta)

 

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

971.000

Litre

 

(Kurşunsuz süper benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

971.000

Litre

 

(Kurşunsuz süper benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

987.000

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

987.000

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

2710.19.25.00.00

Diğerleri

629.500

Litre

 

(Yalnız Gazyağı)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin

706.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

710.771

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.19

Diğerleri

706.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.11

Motorin

706.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

710.771

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.19

Diğerleri

706.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.11

Motorin

706.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

710.771

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

2710.19.49.00.19

Diğerleri

706.000

Litre

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

168.500

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

360.500

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

125.000

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

125.000

Kilogram

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

 

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan

699.000

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

699.000

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

699.000

Kilogram

Otogaz

770.500

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

699.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

699.000

Kilogram

(Petrol koku)

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan

0

Kilogram

Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan

0

Kilogram

(Petrol koku)

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

(Petrol bitümeni)

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

B CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

987.000

Kilogram

2707.20

Toluol (toluen)

987.000

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

987.000

Kilogram

(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

White spirit

987.000

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

987.000

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

987.000

Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00

Diğerleri

987.000

Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.90.00.11

Hekzan

987.000

Kilogram

2901.10.90.00.12

Heptan

987.000

Kilogram

2901.10.90.00.13

Pentan

987.000

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

987.000

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

987.000

Kilogram

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

987.000

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

987.000

Kilogram

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90.00.00

Diğerleri

65.272

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

65.272

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.19

Diğerleri

350.000

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

 

Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. no´su ile yer alan baz yağın; aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan aşağıda G.T.İ.P. no´ları yazılı malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.


I SAYILI LİSTE
B CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

 

Madde 6- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

729.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

733.926

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

729.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

729.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

733.926

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

729.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

729.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

733.926

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

729.000

Litre

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

373.500

Kilogram

 

Madde 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

680.500

Kilogram

Otogaz

750.500

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

680.500

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

680.500

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

680.500

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

680.500

Kilogram

 

Madde 8- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

646.500

Kilogram

Otogaz

720.000

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

646.500

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

646.500

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

646.500

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

646.500

Kilogram

 

Madde 9- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.25.00.00

Diğerleri

595.000

Litre

(Yalnız Gazyağı)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

694.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

698.689

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

694.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

694.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

698.689

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

694.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

694.000

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

698.689

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

694.000

Litre

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

159.000

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

352.000

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

115.000

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

115.000

Kilogram

 

Madde 10- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar

940.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

940.000

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98´den az olanlar

957.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

957.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

B CETVELİ

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

957.000

Kilogram

2707.20

Toluol (toluen)

957.000

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

957.000

Kilogram

2710.11.21.00.00

White spirit

957.000

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

957.000

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

957.000

Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00

Diğerleri

957.000

Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.90.00.11

Hekzan

957.000

Kilogram

2901.10.90.00.12

Heptan

957.000

Kilogram

2901.10.90.00.13

Pentan

957.000

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

957.000

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

957.000

Kilogram

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

957.000

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

957.000

Kilogram

Madde 11- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

620.000

Kilogram

Otogaz

704.500

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

620.000

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

620.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

620.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

620.000

Kilogram

 

A CETVELİ

 

Madde 12- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.25.00.00

Diğerleri

558.500

Litre

(Yalnız Gazyağı)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

673.017

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

673.017

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

673.017

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

668.500

Litre

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

148.000

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

336.500

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

102.500

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

102.500

Kilogram

 

Madde 13- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar

904.500

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

904.500

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98´den az olanlar

923.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

923.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

B CETVELİ

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

923.000

Kilogram

2707.20

Toluol (toluen)

923.000

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

923.000

Kilogram

(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

White spirit

923.000

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

923.000

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

923.000

Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00

Diğerleri

923.000

Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.90.00.11

Hekzan

923.000

Kilogram

2901.10.90.00.12

Heptan

923.000

Kilogram

2901.10.90.00.13

Pentan

923.000

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

923.000

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

923.000

Kilogram

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

923.000

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

923.000

Kilogram

Madde 14- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

599.000

Kilogram

Otogaz

683.000

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

599.000

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

599.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

599.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

599.000

Kilogram

Madde 15- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

(Yalnız nafta)

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

904.500

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

904.500

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

923.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

923.000

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

2710.19.25.00.00

Diğerleri

558.500

Litre

(Yalnız Gazyağı)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

673.017

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

673.017

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.19

Diğerleri

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

668.500

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

673.017

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

668.500

Litre

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

148.000

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

336.500

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

102.500

Kilogram

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

102.500

Kilogram

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

599.000

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

599.000

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

599.000

Kilogram

Otogaz

683.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

599.000

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

599.000

Kilogram

(Petrol koku)

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan

0

Kilogram

Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan

0

Kilogram

(Petrol koku)

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

(Petrol bitümeni)

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

B CETVELİ

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

923.000

Kilogram

2707.20

Toluol (toluen)

923.000

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

923.000

Kilogram

(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

White spirit

923.000

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

923.000

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

923.000

Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00

Diğerleri

923.000

Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.90.00.11

Hekzan

923.000

Kilogram

2901.10.90.00.12

Heptan

923.000

Kilogram

2901.10.90.00.13

Pentan

923.000

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

923.000

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

923.000

Kilogram

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

923.000

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

923.000

Kilogram

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90.00.00

Diğerleri

65.272

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

65.272

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

350.000

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.19

Diğerleri

350.000

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

Madde 16- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

Madde 17- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. no´su ile yer alan baz yağın; aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan aşağıda G.T.İ.P. no´ları yazılı malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.


I SAYILI LİSTE
B CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

 

Madde 18- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 23/3/2004 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutar 25/3/2004 tarihinden, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirlenen tutarlar 4/4/2004 tarihinden, 6 ncı maddesinde belirlenen tutarlar 6/4/2004 tarihinden, 7 nci maddesinde belirlenen tutarlar 7/4/2004 tarihinden, 8 inci maddesinde belirlenen tutarlar 16/4/2004 tarihinden, 9 uncu maddesinde belirlenen tutarlar 17/4/2004 tarihinden, 10 uncu maddesinde belirlenen tutarlar 20/4/2004 tarihinden, 11 inci maddesinde belirlenen tutarlar 27/4/2004 tarihinden, 12 nci maddesinde belirlenen tutarlar 29/4/2004 tarihinden, 13 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 30/4/2004 tarihinden, 14 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 1/5/2004 tarihinden, 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddelerinde belirlenen tutarlar ise 4/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 19- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.