VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 18.12.2004 Cumartesi Sayı: 25674 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2004/8187

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 1/12/2004 tarihli ve 057137 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı ÖzelTüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

M. H. GÜLER

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

6/12/2004 Tarihli ve 2004/8187 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi                                                                                             

Tutarı (TL)

Birimi

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.11      

Motorin

843.000

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.12      

Marine Diesel

843.000

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.19      

Diğerleri

843.000

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi

 

 

 

geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.11     

Motorin

760.500

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi

 

 

 

geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.12     

Marine Diesel

760.500

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi

 

 

 

geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.19      

Diğerleri

760.500

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.11    

Motorin

760.500

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.12     

Marine Diesel

760.500

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.19    

Diğerleri

760.500

Litre

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.61.00.00   

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

220.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i

 

 

2710.19.65.00.00    

geçmeyenler

230.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.69.00.00     

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

230.000

Kilogram

 

Madde 2 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO            

Mal İsmi                                                                                             

Tutarı (TL)

Birimi

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.45.00.00   

 Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar

1.251.000

Litre

 

(Kurşunsuz süper benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.49.00.00  

  Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1.372.000

Litre

 

(Kurşunsuz süper benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.51.00.00  

  Oktanı (RON) 98’den az olanlar

1.269.000

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.59.00.00   

 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1.269.000

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi

 

 

2710.19.63.00.00  

  geçmeyenler

437.500

Kilogram

 

B CETVELİ

 

 

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO      

Mal İsmi                                                                                             

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

1.372.000

Kilogram

 

 

 

 

2707.20

Toluol (toluen)

1.372.000

Kilogram

 

 

 

 

2707.50.90.00.11    

Solvent nafta

1.372.000

Kilogram

 

(Çözücü nafta)

 

 

 

 

 

 

2710.11.21.00.00    

White spirit

1.372.000

Kilogram

 

 

 

 

2710.11.90.00.11   

Diğer solventler

1.372.000

Kilogram

 

(Çözücüler) (Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2710.11.90.00.19    

Diğerleri

1.372.000

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2710.19.29.00.00    

Diğerleri

1.372.000

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2901.10.90.00.11     

Hekzan

1.372.000

Kilogram

 

 

 

 

2901.10.90.00.12    

Heptan

1.372.000

Kilogram

 

 

 

 

2901.10.90.00.13    

Pentan

1.372.000

Kilogram

 

 

 

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

1.372.000

Kilogram

 

 

 

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

1.372.000

Kilogram

 

 

 

 

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

1.372.000

Kilogram

 

 

 

 

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

1.372.000

Kilogram

 

 

Madde 3 - Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 30/11/2004 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar ise 1/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.