VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 27.01.2005 Perşembe Sayı: 25709 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer  Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisib ile İlgili Karar

KARAR SAYISI: 2004/8392

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayılı listelerde yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 4/1/2005 tarihli ve 0226 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                        Ahmet Necdet SEZER

                                                                                         CUMHURBAŞKANI

                              

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A.GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. MUMCU

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

6/1/2005 Tarihli ve 2005/8392 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

Motorin

Vergi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.41.00.11

9906.000

Litre

2710.19.41.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

Marine Diesel

 

9906.000

Litre

2710.19.41.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

Diğerleri

9906.000

Litre

2710.19.45.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

Motorin

8821.000

Litre

2710.19.45.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

Marine Diesel

8821.000

Litre

2710.19.45.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

Diğerleri

8821.000

Litre

2710 .19.49.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

Motorin

8821.000

Litre

2710.19.49.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

Marine Diesel

8821.000

Litre

2710.19.49.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

Diğerleri

8821.000

Litre

2710.19.63.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

4466.000

Kilogram

 

Madde 2 - 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.61.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

9237.000

Kilogram

2710.19.65.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

9204.000

Kilogram

2710.19.69.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

9204.000

Kilogram

 

Madde 3 - 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

B CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.25.00.00

Diğerleri

9760.500

Litre

 

Madde 4 - 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

5546.500

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

5546.500

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

Otogaz

546.500

796.500

Kilogram

Kilogram

2711.19.00.00.11

(Gaz halinde)

Propan

546.500

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde)

Bütan

546.500

Kilogram

 

Madde 5 - 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (YTL)

Birimi

2710.19.41.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

Motorin

0,9270

Litre

2710.19.41.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

Marine Diesel

 

0,9270

Litre

2710.19.41.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

Diğerleri

0,9270

Litre

2710.19.45.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

Motorin

0,8345

Litre

2710.19.45.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

Marine Diesel

0,8345

Litre

2710.19.45.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

Diğerleri

0,8345

Litre

2710 .19.49.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

Motorin

0,8345

Litre

2710.19.49.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

Marine Diesel

0,8345

Litre

2710.19.49.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

Diğerleri

0,8345

Litre

2710.19.63.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat. % 2'yi geçmeyenler

00,4760

Kilogram

 

Madde 6 - 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (YTL)

Birimi

2710.11.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

(Yalnız nafta)

 

0

Kilogram

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

2710.11.45.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

(Kurşunsuz süper benzin)

Diğerleri

1,3625

Litre

2710.11.49.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

(Kurşunsuz süper benzin)

Diğerleri

1,4845

Litre

2710.11.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

(Kurşunlu süper benzin)

1,3765

Litre

2710.11.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

(Kurşunlu süper benzin)

1,3765

Litre

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

2710.19.41.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

Motorin

0,9270

Litre

2710.19.41.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

Marine Diesel

0,9270

Litre

2710.19.41.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

Diğerleri

0,9270

Litre

2710.19.45.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

Motorin

0,8345

Litre

2710.19.45.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

Marine Diesel

0,8345

Litre

2710.19.45.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

Diğerleri

0,8345

Litre

2710.19.49.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

Motorin

0,8345

Litre

2710.19.49.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

Marine Diesel

0,8345

Litre

2710.19.49.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

Diğerleri

0,8345

Litre

2710.19.61.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler

0,2370

Kilogram

2710.19.63.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

0,4760

Kilogram

2710.19.65.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

0,2040

Kilogram

2710.19.69.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

0,2040

Kilogram

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

2711.11.00.00.00

(Sıvılaştırılmış)

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

Diğerleri

0,5463

0,0210

Standart M3 Standart M3

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

0,5465

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

0,5465

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

Diğerleri

0,7965

0,5465

Kilogram

Kilogram

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde)

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

Diğerleri

0,5463

0,0210

Standart M3

Standart M3

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde)

Propan

0,5465

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde)

Bütan

0,5465

Kilogram

2713.11.00.00.00

(Petrol koku)

Kalsine edilmemiş

0

Kilogram

2713.12.00.00.00

(Petrol koku)

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni)

Diğerleri

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

0

 

Kilogram

B CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (YTL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

1,4845

Kilogram

2707.20

Toluol (toluen)

1,4845

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

(Çözücü nafta)

1,4845

Kilogram

2710.11.21.00.00

White spirit

1,4845

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

(Çözücüler) (Petrol eteri)

1,4845

Kilogram

2710.11.90.00.19

Diğerleri

(Petrol eteri)

1,4845

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

(Petrol eteri)

1,4845

Kilogram

2901.10.90.00.11

Hekzan

1,4845

Kilogram

2901.10.90.00.12

Heptan

1,4845

Kilogram

2901.10.90.00.13

Pentan

1,4845

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

1,4845

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

1,4845

Kilogram

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

1,4845

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

1,4845

Kilogram

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

 

 

3814.00.90.00.00

Diğerleri

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

0,0653

Kilogram

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,0653

Kilogram

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0,3500

Kilogram

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

0,3500

Kilogram

2710.19.81.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağları)

Benzinli motor yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.81.00.12

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Deniz diesel motor yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.81.00.13

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Kompresör yağlama yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.81.00.14

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Türbin yağlama yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.81.00.19

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diğer yağlar

0,3500

Kilogram

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer  yağlar)

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

0,3500

Kilogram

2710.19.85.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Beyaz yağlar

0,3500

Kilogram

2710.19.85.00.12

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

0,3500

Kilogram

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Dişli yağları ve redüktör yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

0,3500

Kilogram

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları;diğer yağlar)

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

0,3500

Kilogram

2710.19.99.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Kızak yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.99.00.12

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Soğutma yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.99.00.13

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Otomatik şanzuman yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.99.00.14

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diğer şanzuman yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.99.00.15

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diferansiyel yağları

0,3500

Kilogram

2710.19.99.00.19

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diğerleri

(Yalnız baz yağlar) 

0,3500

Kilogram

2710.19.25.00.00

Diğerleri

0,7605

Litre

 

Madde 7 - 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 Yeni Türk Lirası olarak uygulanır ve bu tutarın 0,0350 Yeni Türk Lirası tecil edilir.

Madde 8 - 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. numarasında yer alan baz yağın; aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan aşağıda G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 YTL/Kilogram olarak uygulanır.

 

I SAYILI LİSTE

B CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

 

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81,00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Benzinli motor yağları

2710.19.81.00.12

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Deniz diesel motor yağları

2710.19.81.00.13

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Kompresör yağlama yağları

2710.19.81.00.14

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Türbin yağlama yağları

2710.19.81.00.19

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diğer yağlar

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Beyazyağlar

2710.19.85.00.12

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Dişli yağları ve redüktör-yağları)

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Kızak yağları

2710.19.99.00.12

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Soğutma yağları

2710.19.99.00.13

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Otomatik şanzuman yağları

2710.19.99.00.14

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diğer şanzuman yağları

2710.19.99.00.15

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diferansiyel yağları

 

Madde 9 - 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıda G.T.İ.P. numarası itibariyle yer alan malın bir litresindeki her bir alkol derecesi için karşısında gösterilen maktu vergi tutarı belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

1 Litredeki Her Bir Alkol Derecesi İçin Maktu Vergi Tutarı (YTL)

2203.00

Biralar

0,1590

 

 

 

Madde 10 - 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Maktu Vergi Tutarı (YTL/Lt)

22.04

Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç)

1,5000

2204.10

Köpüklü şaraplar

6,0000

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (Bitkiler veya kokulu maddelerle lezzetlendirilmiş)

(2205.10.10.00.00,2205.10.90.00.12 hariç)

12,8000

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

9,9000

2206. 00

Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları

1,5000

 

Madde 11 - 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların içerdiği alkolün bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

İçerdiği Alkolün 1 Litresi İçin Maktu Vergi Tutarı (YTL)

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

58,1395

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol hariç)

58,1395

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (2208.90.91; 2208.90.99 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol hariç) (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)

58,1395

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

45,2683

2208.50

Cin ve ardıç rakısı (Geneva)

33,2500

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

33,2500

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

58,1395

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

58,1395

2208.70

Likörler

46,4000

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç)   

58,1395

2208.90.48.00.11

Rakı

28,3809

2208.90.71.00.11

Rakı

28,3809

 

 

 

Madde 12 - Bu Karar uyarınca maktu vergi tutarlarının hesaplanmasında:

a) 9 uncu maddede, alkol derecesi itibariyle belirlenen maktu vergi tutarına göre 1 litre için hesaplanan tutarın birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,

b) 10 uncu maddede, 1 litre için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,

c) 11 inci maddede, alkolün 1 litresi için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacminde bulunan alkol miktarına isabet eden kısmı,

dikkate alınır.

Madde 13 - Bu Kararın 9, 10 ve 11 inci maddelerinde yer alan mallar için, yalnızca 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelinde belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan vergi uygulanır. Ancak bu suretle hesaplanan vergi, söz konusu mallar için yine bu Kararın 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirlenen maktu vergi tutarlarına göre hesaplanan vergiden az olamaz.

Madde 14 - 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan malların vergi oranlan aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

2402.10.00.00.00

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

50

2402.20

Tütün içeren sigaralar

28

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

28

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

50

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

50

 

Madde 15 - 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan malların maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Maktu Vergi

Tutarı

2402.10.00.00.00

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

0,1800 YTL/Gram

2402.20

Tütün içeren sigaralar

 

 

İçerdiği tütünün içindeki şark tipi tütün [Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün, döküntüleri ve damarları ile bunlardan elde edilen homojenize, yeniden tertip edilmiş, şişirilmiş (patlatılmış) tütünler veya şişirilmiş (patlatılmış) damar] oranı:

 

 

- % 0 ila % 33 arasında olanlar (% 33 dahil)

0,0500 YTL/Adet

 

- % 34 ila % 66 arasında olanlar (% 66 dahil)

0,0267 YTL/Adet

 

- % 67 ila % 100 arasında olanlar (% 100 dahil)

0,0175 YTL/Adet

2402.90.00.00.00

Diğerleri

 

 

Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış:

 

 

- Sigaralar

0,0175 YTL/Adet

 

- Purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

0,0175 YTL/Gram

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

0,0050 YTL/Gram

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

0,0100 TL/Gram

 

Madde 16 - Bu Kararın 15 inci maddesinde belirlenen maktu vergi tutarlan, perakende satışa sunulan; sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir adet sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı için uygulanır.

Madde 17 - Bu Kararın 15 inci maddesindeki listede yer alan mallar için, yine bu Kararın 14 üncü maddesindeki oranlara göre belirlenen nispi vergi ile 15 inci maddesinde belirlenen maktu vergi tutarlarına göre hesaplanan vergi birlikte ödenir.

Madde 18 - Bu Karar; 1 inci maddesi 21/12/2004 tarihinden, 2 nci maddesi 23/12/2004 tarihinden, 3 üncü maddesi  24/12/2004 tarihinden, 4 üncü maddesi 31/12/2004 tarihinden, 5 inci maddesi 1/1/2005 tarihinden, diğer maddeleri ise 3/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.