VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 05.05.2005 Cumartesi Sayı: 25718 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

KARAR SAYISI: 2004/8414

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 14/1/2005 tarihli ve 002145 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

                              

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

24/1/2005 Tarihli ve 2005/8414 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan

0,6150

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.13

 Bütan

0,6150

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak  Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

0,8620

Kilogram

 

Diğerleri

0,6150

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.11    

Propan

0,6150

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan

0,6150

Kilogram

Madde 2 - Bu Karar; 11/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 14/1/2005 tarihli ve 002145 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

                              

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

24/1/2005 Tarihli ve 2005/8414 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan

0,6150

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.13

 Bütan

0,6150

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak  Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

0,8620

Kilogram

 

Diğerleri

0,6150

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.11    

Propan

0,6150

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan

0,6150

Kilogram

Madde 2 - Bu Karar; 11/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.