VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 23.12.2005 Cuma Sayı: 26032 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

KARAR SAYISI: 2004/9796

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 9/12/2005 tarihli ve 67371 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

 CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A. GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

  Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

A. COŞKUN

Devlet  Bakanı V.

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K. UNAKITAN

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

 

13/12/2005 Tarihli ve 2005/9796 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıda G.T.İ.P. numarası itibariyle yer alan malın bir litresindeki her bir alkol derecesi için karşısında gösterilen maktu vergi tutarı belirlenmiştir.

 

            1 Litredeki Her Bir Alkol Derecesi

G.T.İ.P. NO  

   Mal İsmi         

İçin Maktu Vergi Tutarı (YTL)                 

2203.00

    Biralar

0,2380

      

 

 

Madde 2- 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.

 

       Maktu Vergi

G.T.İ.P. NO                                      Mal İsmi                                        Tutarı (YTL/Lt)        

22.04                         Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş  

şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09

pozisyonunda yer alanlar hariç)

(Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç)             3,2800

 

2204.10                     Köpüklü şaraplar                                                    11,2120

 

 

22.05                                                     Vermut ve diğer taze üzüm şarapları

(Bitkiler veya kokulu maddelerle

lezzetlendirilmiş)

(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)                15,6040

 

2205.10.10.00.00    Alkol derecesi hacim itibariyle % 18

veya daha az olanlar                                                       12,1700

 

2206. 00                    Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı,

armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka

yerinde belirtilmeyen veya yer almayan

fermente edilmiş içkilerin karışımları ve

fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin

karışımları                                                                           3,2800

 

 

 

 

Madde 3- 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların içerdiği alkolün bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.

 

                                                                                                       İçerdiği

                                                                                                       Alkolün

                                                                                                       1 Litresi İçin

                                                                                                       Maktu Vergi

G.T.İ.P. NO                                      Mal İsmi                                           Tutarı (YTL/Lt) 

2205.10.90.00.12    Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den

fazla olanlar                                                            70,9260

 

2207.20                                           Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş

etil alkol ve diğer alkollü içkiler (Alkol

derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil

alkol hariç)                                                              70,9260

 

22.08                                                    Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az

olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler,

likörler ve diğer alkollü içecekler ( 2208.90.91;

 

2208.90.99               Alkol derecesi hacim itibariyle

% 80’den az olan tağyir edilmemiş etil

alkol hariç) (2208.20, 2208.50, 2208.60,

2208.70 ve 2208.90 hariç)                                                           70,9260

 

2208.20                              Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması

yolu ile elde edilen alkollü içkiler                                                                                  51,3660

 

2208.50                    Cin ve ardıç rakısı (Geneva)                     41,4230

 

2208.60.1                                     Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)      41,4230

 

2208.60.91.00.00    Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den

fazla olanlar)                                                                                  70,9260

 

2208.60.99.00.00    Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den

fazla olanlar)                                                                                  70,9260

 

2208.70                     Likörler                                                                                 56,9940

 

2208.90                                           Diğerleri (2208.90.48.00.11,

2208.90.71.00.11 hariç)                                                   70,9260

 

2208.90.48.00.11     Rakı                                                                                     35,8480

 

2208.90.71.00.11     Rakı                                                                                      35,8480        

 

 

Madde 4- Bu Karar uyarınca maktu vergi tutarlarının hesaplanmasında:

a) 1 inci maddede, alkol derecesi itibariyle belirlenen maktu vergi tutarına göre 1 litre için hesaplanan tutarın birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,

b) 2 nci maddede, 1 litre için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,

c) 3 üncü maddede, alkolün 1 litresi için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacminde bulunan alkol miktarına isabet eden kısmı,

dikkate alınır.

Madde 5- Bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde yer alan mallar için, yalnızca 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelinde belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan vergi uygulanır. Ancak bu suretle hesaplanan vergi, söz konusu mallar için yine bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde belirlenen maktu vergi tutarlarına göre hesaplanan vergiden az olamaz.

Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 7- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.