VERGİ MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 12.10.2006 Perşembe Sayı: 26317 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı:
 

KONU:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2006/11045

Ekli "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Kararöın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 5/10/2006 tarihli ve 77087 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

 CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A. GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

  Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

A. COŞKUN

Devlet  Bakanı V.

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K. UNAKITAN

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI  LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL  TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KARAR

Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarı

Madde 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE  A CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO:

MAL İSMİ

VERGİ TUTARI (YTL)

BİRİMİ

2711.12

(Sıvılaştırılmış) Propan

0,7940

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış) Bütan

0,7940

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G) Diğerleri

0,7940

Kilogram

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde) Propan

0,7940

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde) Bütan

0,7940

Kilogram

 

Yürürlük

Madde 2 – Bu Karar 6/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür