Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı: 2006/11045
Konu 
:
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2005/9796
Konu 
:
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 2005/9795
Konu 
:
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 2005/8704
Konu 
:
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2005/8414
Konu 
:
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 2005/8392
Konu 
:
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 2004/8229
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/8187
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/8127
Konu 
:

Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen Bazı İşlemlerle İlgili Asgari Tutarın Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar


Karar Sayısı: 2004/8118
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7893
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7890
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7888
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7674
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7640
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7579
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7549
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Atama Kararı

Karar Sayısı: 2004/7306
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7069
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/6885
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/6760
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/6730
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 2003/6531
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 2003/6497
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 2003/6288
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 2003/6258
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/6257
Konu 
:
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 2003/5868
Konu 
:
Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/5757
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/5455
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/5433
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/5357
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2002/5142
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2002/4970
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2002/4843
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2002/4675
Konu 
:
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar