Bakanlıklar Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 27.04.2006 Perşembe Sayı: 26151 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

Konu:

Farklı Yayın Ortamları ve Teknolojisi Kullanılarak Yapılan Sayısal Yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) Karasal Sayısal Vericiler Üzerinden Ülkemizdeki Yerleşim Alanlarının Tamamını Kapsayacak Şekilde Sunulmasına Yönelik Hizmetlerin, 5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinde Yer Verilen Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar

 

KARAR SAYISI:2006/10318

Farklı yayın ortamları ve teknolojisi kullanılarak yapılan sayısal yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) karasal sayısal vericiler üzerinden ülkemizdeki yerleşim alanlarının tamamını kapsayacak şekilde sunulmasına yönelik hizmetlerin, 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde yer verilen evrensel hizmet kapsamına dahil edilmesi; Ulaştırma Bakanlığının 27/3/2006 tarihli ve 474 sayılı yazısı üzerine, 5369 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

 CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

  Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

N. ÇUBUKÇU

A. COŞKUN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı  V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

R.AKDAĞ

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı