BÜTÇE MEVZUATI  
BÜTÇE MEVZUATI GENELGELERİ
2000 MALİ YILI BÜTÇE ÇAĞRISI 
YATIRIM PROGRAMLARI GENELGELERİ
VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA AİT GENELGE