Devrim Mevzuatı
DEVRİM MEVZUATI
1353 TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
1288 BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN
0671 ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN
2596 BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN
2590 EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE ÜNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
0364 TEŞKİLATI ESASİYE KANUNUNUN BAZI MEVADDININ TAVZİHAN TADİLİNE DAİR KANUN
0365 SEFERBERLİĞİN İLGASINA DAİR KANUN
0628 CUMHURİYETİN İLANINA MÜSADİF 29 TEŞRİNİEVVEL GÜNÜN MİLLİ BAYRAM ADDİ HAKKINDA KANUN
0364 TEŞKİLATI ESASİYE KANUNUN BAZI MEVADDININ TAZZİHAN TADİLİNE DAİR LAYİHAİ KANUNİYENİN KABULU MÜNASEBETİYLE REİSİ CUMHURUN DERHAL İNTİHABI HAKKINDA HEYETİ UMUMİYE KARARI
0364 REİSİCUMHUR İNTİHABINI MÜTAAKİP YÜZ BİR PARE TOP ENDAHTİYLE CUMHURİYRTİN HER TARAFTA İLAN VE TEBEİLİ HAKKINDA HEYETİ UMUMİYE KARARI
BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR