Banka Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarih: 06.07.2001 Cuma Sayı:24454 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
 
Sayı   : 2001/1
Konu : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret  Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
 

            Madde 1- 3/7/1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın I-M Sayılı Genelgesi'ne 5/8/2000 tarihli ve 24131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/1 sayılı Genelge ile eklenen, döviz pozisyon oranına esas döviz varlıklarını gösterir Ek: 2A No.lu listeye 63 üncü sıra olarak aşağıdaki kalem eklenmiştir.

            "Hazine'nin İç Borç Değişimi Dolayısıyla İhraç Ettiği Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri'nden Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının döviz varlıklarının %15'ine kadar olanları".

            Madde 2- Bu Genelge 22/06/2001 tarihli cetvelden başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.