Banka Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarih: 11.12.2001 Salı Sayı:24610 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
 
Sayı   : 2001/4
Konu : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliği'ne İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Genelgesi
 

 
            Madde 1- I-M Sayılı Bankamız Genelgesi'nin 1'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
            "Madde 1- Dövize ilişkin işlemler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizler üzerinden yapılır. Bu dövizler aşağıda sayılmıştır.

    ABD Doları              USD
Avustralya Doları AUD
Danimarka Kronu DKK
Euro EUR
İngiliz Sterlini GBP
İsveç Kronu SEK
İsviçre Frangı CHF
Japon Yeni JPY
Kanada Doları CAD
Kuveyt Dinarı KWD
Norveç Kronu NOK
Suudi Arabistan Riyali SAR

            Madde 2- I-M Sayılı Bankamız Genelgesi'nin "Döviz Pozisyon Yönetimi ve Bilgi Verme" başlıklı 7'nci maddesinin A Bölümünün "2-Döviz Pozisyon Oranı" bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
            "Döviz Pozisyon Oranı, bankalar ve özel finans kurumlarının ABD Doları, Euro, altın dahil diğer konvertibl paraların ABD Doları karşılıkları toplamı üzerinden her bir kategori itibariyle ve ayrıca bunların toplam ABD Doları karşılıkları üzerinden Ek: 2A'da yer alan döviz varlıkları listesindeki hesap tutarlarının, Ek: 2B'de yer alan döviz yükümlülükleri listesindeki hesap tutarlarına bölünmesi suretiyle bulunur."

            Madde 3- I-M sayılı Bankamız Genelgesi'nin "Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve Süper Döviz Hesabı Açılabilen Yabancı Para Cinsleri ve Asgari Tutarları" başlıklı 37'nci maddesinin "a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı Açılabilen Yabancı Para Cinsleri ve Asgari Tutarları" ile "b) Süper Döviz Hesabı

            Açılabilen Yabancı Para Cinsleri ve Asgari Tutarları" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
            "a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı Açılabilen Yabancı Para Cinsleri ve Asgari Tutarları:
            1.000,- Euro
            1.000,- ABD Doları
            1.000,- İngiliz Sterlini
            2.000,- İsviçre Frangı

            b) Süper Döviz Hesabı Açılabilen Yabancı Para Cinsleri ve Asgari Tutarları:
            5.000,- Euro
            5.000,- ABD Doları"

            Madde 4- I-M Sayılı Bankamız Genelgesi'nin "Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında Vade, Faiz Oranları ve Müşterek Hükümler" başlıklı 39'uncu maddesinin "a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları" bölümünün 1'inci bölümü ile "b) Süper Döviz Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "1) Euro ve ABD Doları karşılığında açılan hesaplar için,
            1 yıl vadeli olanlara %6
            2 yıl vadeli olanlara yıllık %8.5"

            "b) Süper Döviz Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları
            Süper Döviz Hesapları bir, iki veya üç yıl vadeli olarak açılır. Süper Döviz Hesaplarına vade bitiminde Euro ve ABD Doları karşılığında açılan hesaplar için,
            1 yıl vadeli olanlara %9
            2 yıl vadeli olanlara yıllık %10
            3 yıl vadeli olanlara yıllık %11
            oranında faiz tahakkuk ettirilir."

            Madde 5- I-M Sayılı Bankamız Genelgesi'nin geçici 9'uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "Geçici Madde 9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Alman Markı, Hollanda Florini, Fransız Frangı üzerinden açılmış bulunan Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları ile Süper Döviz Hesapları 1 Ocak 2002 tarihinde, 1 Ocak 1999'da sabitlenen çapraz kurlardan Euro'ya dönüştürülür. Bu hesaplardan 1 Ocak 2002 tarihinden sonraki nakit ödemeler Euro üzerinden yapılır. Dönüşüm nedeniyle Euro için tespit edilen asgari hesap açma limitinin altında kalan hesaplara ilk vade sonuna kadar faiz ödenmesine devam edilir. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Avrupa Para Birliği'ne dahil ülkelerin ulusal paraları cinsinden açılmış hesapların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında Euro'ya dönüşmesi nedeniyle, Alman Markı, Hollanda Florini, Fransız Frangı üzerinden düzenlenmiş Kredi Mektupları

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yurt dışında özel anlaşmalı Muhabirlerine kullanılmak üzere ibraz edilemeyecek, kullanıldığı ya da kullanmaya teşebbüs edildiği takdirde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na herhangi bir sorumluluk yüklenilmeyecektir."

            Madde 6- I-M Sayılı Bankamız Genelgesi'ne aşağıdaki geçici 14, 15 ve 16'ıncı maddeler eklenmiştir.
            "Geçici Madde 14- 31 Aralık 2001 tarihine kadar Avrupa Para Birliği'ne dahil ülke paraları cinsinden, Türkiye'de yerleşik bankalarda açılmış veya açılacak döviz tevdiat hesapları 1 Ocak 1999 tarihinde sabitlenen çapraz kurlar kullanılarak en geç 31 Aralık 2001 akşamına kadar hesap sahiplerinin farklı bir talimatı olmadığı takdirde herhangi bir mevduat türü ayrımı yapılmaksızın Euro'ya dönüştürülecektir."
            "Geçici Madde 15- 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Euro efektif olarak dolaşıma çıkacaktır.
Avrupa Para Birliğine üye ülkelerin ulusal paralarından
            Hollanda Florini 28 Ocak 2002,
            İrlanda Lirası 9 Şubat 2002,
            Fransız Frangı 17 Şubat 2002,
            Alman Markı, Avusturya Şilini,
            Belçika Frangı, Fin Markkası,
            İspanyol Pezetası, İtalyan Lireti,
            Lüksemburg Frangı, Portekiz
            Esküdosu ve
            Yunan Drahmisi 28 Şubat 2002
            tarihlerine kadar efektif olarak Euro ile birlikte dolaşımı devam edecektir.
            Ancak, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren efektif dışında dövize ilişkin tüm işlemler Euro döviz cinsi üzerinden yapılacaktır."
            "Geçici Madde 16- 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Avrupa Para Birliğine üye ülkelerin ulusal paralarının Euro'ya çevrilmesi işlemi bankalar, özel finans kurumları ve yetkili müesseseler tarafından yapılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu kurumlar tarafından getirilen ulusal para cinsinden efektifleri 31 Aralık 2003 tarihine kadar değiştirecektir.
            Bu işlemlerle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz ve Efektif Piyasalarında gerçekleştirilecek efektif işlemlerine uluslararası piyasa teamüllerini uygulama hakkı saklıdır."

            Madde 7- I-M Sayılı Bankamız Genelgesi'nin Geçici 8, Geçici 10, Geçici 11 ve Geçici 12'nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 8- Bu Genelgenin;
            a) 6'ncı maddesi ile eklenen Geçici 14'üncü madde 1 Ocak 2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
            b) Diğer maddeleri 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girer.