Banka Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarih: 26.04.2003 Cuma Sayı:25090 (Asıl)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
 

Sayı   :

2003/1

Konu :

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi

 

 

Madde 1- I/M Sayılı Bankamız Genelgesinin KREDİ MEKTUPLU DÖViZ TEVDİAT ve SÜPER DÖVÎZ HESABINDA VADE. FAİZ ORANLARI ve MÜŞTEREK HÜKÜMLER BAŞLIKLI 39'uncu maddesinin " a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranlan" *'b) Süper Döviz Hesaplarında Vade ve Faiz Oranlan*' fıkraları ile KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT VE SÜPER DÖVİZ HESAPLARINDAN VADE BİTİMİNDEN ÖNCE PARA ÇEKİLMESİ BAŞLIKLI 40'ıncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

"Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında  Vade, Faiz Oranları

 

Madde 39-a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranlan

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı bir veya iki yıl vadeli olarak açılır. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarına vade bitiminde:

1) Euro karşılığında açılan hesaplar için,

1  yıl vadeli olanlara                                       % 3.5

2 yıl vadeli olanlara yıllık                              % 3,75

2) ABD Doları karşılığında açılan hesaplar için,

1  yıl vadeli olanlara                                      % 2.5

2 yıl vadeli olanlara yıllık                              % 3

3) İngiliz Sterlini karşılığında açılan hesaplar için.

1  yıl vadeli olanlara                                       % 4

2 yıl vadeli olanlara yıllık                              % 4.25

4) isviçre Frangı karşılığında açılan hesaplar,

1  yıl vadeli olanlara                                       % 2

2 vıl vadeli olanlara yıllık                               % 2,25

b) Süper Döviz Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları

Süper Döviz Hesabı bir, iki veya üç yıl vadeli olarak açılır. Süper Döviz Hesaplarına vade bitiminde

1)   Euro karşılığında açılan hesaplar için,

1  yıl vadeli olanlara                                        %7

2 yıl vadeli olanlara yıllık                                % 7,25

3 yıl vadeli olanlara yıllık                                % 8

2)   ABD Doları karşılığında açılan hesaplar için,

1  yıl vadeli olanlara                                        % 6

2 yıl vadeli olanlara yıllık                                % 6,5

3 yıl vadeli olanlara yıllık                                %7

oranında faiz tahakkuk ettirilir."

 

"Kredi   Mektuplu   Döviz  Tevdiat  ve   Süper  Döviz  Hesaplarından  Vade Bitiminden Önce Para Çekilmesi

 

Madde 40-Bu hesaplardan, vade bitiminden önce de para çekilebilir. Bu durumda;

 

a)  Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında vade bitiminden önce çekilen tutara kaldığı süre için % 0?5, Süper Döviz Hesaplarında vade bitiminden önce çekilen tutara kaldığı süre için % l oranında faiz verilir. Hesap sahibince talep edilmeyen çekim faizi faizsiz hesapta bekletilir ve ait olduğu anaparanın ilk vade yenilemesinde tahakkuk edecek vade faizi ile birlikle hesaba ilave edilir.

 

b)  Kısmi çekim sonucu, bakiyesi 37. Maddede belirtilen asgari limitlerin altına düşmeyen hesapların vadesi bozulmaz ve kalan meblağa, ait olduğu vadeye göre faiz tahakkuk ettirilir. Bakiyesi asgari limitin altına düşen hesaplar ise, çekim tarihi itibariyle Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında vade bitiminden önce çekilen tutara kaldığı süre için % 0,5, Süper Döviz Hesaplarında vade bitiminden önce çekilen tutara kaldığı süre için % l oranında faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle faizsiz geçici hesaba alınır.

 

Yeni açılan hesaplar ile vadeleri sonunda yenilenen hesaplardan vade başlangıç tarihlerinden itibaren bir ay içinde çekilen paralara faiz tahakkuk ettirilmez."

Madde 2- Bu genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yeni faiz oranları yürürlük tarihinden itibaren açılan ve vadesi yenilenen hesaplara uygulanır.