Banka Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarih: 20.08.2003 Çarşamba Sayı:25205(Asıl)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
 

Sayı   :

2003/2

Konu :

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi

 

 

Madde 1- 1/M Sayılı Bankonuz Genelgesi'nin "Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında Vade, Faiz Oranlan ve Müşterek Hükümler" başlıklı 39'uncu maddesinin "a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranlan" ile "b) Süper Döviz Hesaplarında Vade ve Faiz Oranlan" fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

"Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında Vade, Faiz Oranlan ve Müşterek Hükümler

 

Madde 39- a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranlan

 

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı bir veya iki yıl vadeli olarak açılır. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarına vade bitiminde;

 

1) Euro karşılığında açılan hesaplar için,

 

1  yıl vadeli olanlara                      % 2,5

2 yıl vadeli olanlara yıllık               % 3

 

2) ABD Dolan karşılığında açılan hesaplar için,

 

1  yıl vadeli olanlara                      % 2,25

2 yıl vadeli olanlara yıllık               % 2,75

 

3) İngiliz Sterlini karşılığında açılan hesaplar için,

 

1 yıl vadeli olanlara                       % 4

2 yıl vadeli olanlara yıllık               % 4,25

 

4) İsviçre Frangı karşılığında açılan hesaplar,

 

1  yıl vadeli olanlara                      % 1,5

2 yıl vadeli olanlara yıllık               % 2

 

b) Süper Döviz Hesaplarında Vade ve Faiz Oranlan

 

Süper Döviz Hesabı bir, iki veya Uç yıl vadeli olarak açılır. Süper Döviz Hesaplarına vade bitiminde;

 

1) Euro karşılığında açılan hesaplar için,

 

1 yıl vadeli olanlara                       % 6

2 yıl vadeli olanlara yıllık               % 6,75

3 yıl vadeli olanlara yıllık               % 7,5

 

2) ABD Dolan karşılığında açılan hesaplar için,

 

1  yıl vadeli olanlara                      % 5

2 yıl vadeli olanlara yıllık               % 5,75

3 yıl vadeli olanlara yıllık               % 6,5

oranında faiz tahakkuk ettirilir."

 

Madde 2-    Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yeni faiz oranlan yürürlük tarihinden itibaren açılan ve vadesi yenilenen hesaplara uygulanır.