Banka Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarih: 06.11.2003 Perşembe Sayı: 25281(Asıl)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
 

Sayı   :

2003/3

Konu :

DÜZELTME - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi Sayı: 2003/3 ile İlgili

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 5/11/2003 tarihli ve B.O2.2.TCM.0.11.00.01-36/083790 sayılı yazısına istinaden; 5/11/2003 tarihli ve 25280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi Sayı: 2003/3”nin 1 inci maddesinde yer alan,

 

Madde 39- Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları”

ibaresi,

 

“Madde 39-

a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları” olarak

düzeltilmiştir.