Banka Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarih: 20.06.2005 Pazartesi Sayı: 25851 (Asıl)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
 

Sayı   :

2005/2

Konu :

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi

 

 Madde 1 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası I/M Sayılı Genelgesi’nin "TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NEZDİNDE KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI VE SÜPER DÖVİZ HESABI ADI ALTINDA HESAP AÇILMASI"na ilişkin 39’uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında Vade, Faiz Oranları ve Müşterek Hükümler

Madde 39 -

a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı bir veya iki yıl vadeli olarak açılır.

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarına vade bitiminde;

1) Euro karşılığında açılan hesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara% 2,50

2 yıl vadeli olanlara yıllık% 2,75

2) ABD Doları karşılığında açılan hesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara% 2,25

2 yıl vadeli olanlara yıllık% 2,75

3) İngiliz Sterlini  karşılığında açılan hesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara% 4,00

2 yıl vadeli olanlara yıllık% 4,00

4) İsviçre Frangı karşılığında açılan hesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara% 0,75

2 yıl vadeli olanlara yıllık% 0,75

b) Süper Döviz Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları

Süper Döviz Hesabı bir, iki veya üç yıl vadeli olarak açılır.

Süper Döviz Hesaplarına vade bitiminde;

1) Euro karşılığında açılan hesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara% 3,00

2 yıl vadeli olanlara yıllık% 3,50

3 yıl vadeli olanlara yıllık      % 4,00

2) ABD Doları karşılığında açılan hesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara% 3,00

2 yıl vadeli olanlara yıllık% 3,75

3 yıl vadeli olanlara yıllık      % 4,50

oranında faiz tahakkuk ettirilir."

Madde 2 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yeni faiz oranları yürürlük tarihinden itibaren açılan ve vadesi yenilenen hesaplara uygulanır.