İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden:
 

Sayı      :Dış Genelge 144
Konu    : Sağlık Karnesi, Emeklilik Tanıtım Kartı

 
Sıra No:144

            5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesinin (b) bendi uyarınca istekle emekliye ayrılacak olanların işlemlerinde kullanılmak üzere Sandığımızca hazırlanan Emeklilik Belgesi Türk Standartları Enstitüsünce incelenerek (mecburi standart 92/10183) Tebliğ numarası ile kabul edilmiş 19.12.1992 tarihli ve 21440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Uygulama ile ilgili olarak gerekli açıklamalar ise (134), (136) ve (141) sayılı Dış Genelgelerimiz ile duyurulmuştur.

            Kurum ve kuruluşlarca düzenlenerek Sandığımıza gönderilen emeklilik belgesi ile birlikte "Sağlık Karnesi" ve "Emeklilik Tanıtım Kartı" düzenlenmesi için ilgililerin üçer adet vesikalık fotoğrafı gönderilmektedir.

            Ancak emeklilik belgesine fotoğraf yapıştırılmadığından gönderilen belge ile fotoğrafın aynı kişiye ait olup olmadığının tespiti yapılamamakta, zaman zaman da kurum ve kuruluşlarca sehven başka şahıslara ait fotoğrafların gönderilmesi üzerine de sağlık karneleri ile emeklilik tanıtım kartlarına emekli olan kişinin fotoğrafı yerine başka bir şahsın fotoğrafı yapıştırılmaktadır.

            Bu nedenle olabilecek bir yanlışlığı önlemek ve kişilerin mağduriyetlerine meydan vermemek için;

            Emekliye sevk edilen iştirakçilerin resimlerinin, tek emeklilik belgesinin (asıl nüshasının) veya emeklilik sevk onayının sağ üst köşesine yapıştırılarak mühürlenmesi,

            Hususu ile (134), (136) ve (141) sayılı Dış Genelgelerimizde belirtilen hususların da dikkate alınarak emeklilik belgelerinin gönderilmesi, aksi halde işlem yapılamayacağı nedeniyle evrakı iade edilecektir.