Vergi Mevzuatı  

Tahsilat İç Genelgeleri

 
Sıra No:2001/1
Konu 
:
6 Şubat 2001 tarih ve mükerrer sayılı 24310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 414 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde tecil ve taksitlendirme esasları

Sıra No:1999/5
Konu 
:
Vergi Borcu Bulunan mükelleflere BAĞ-KUR ve diğer kamu kurum ve kuruluşları için mükellefiyeti durumlarını gösterir belgelerin verilip verilmeyeceği

Sıra No:1999/4
Konu 
:
Kamu Alacaklarının Hızlandırılması ve Mükellefin Borcunun Bulunup Bulunmadığı hususunda Kurumlar Arasında İşbirliği Yapılması

Sıra No:1999/3
Konu 
:
Mahsup İşlemleri

Sıra No:1999/2
Konu 
:
Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Sıra No:1999/1
Konu 
:
- Telefon Haczi
- Mahsup İşlemleri

Sıra No:1998/1
Konu 
:
506 ve 1479 sayılı kanunlar uyarınca yapılan yardım, bağlanan gelir ve aylıkların haczi

Sıra No:1997/7
Konu 
:
Mükelleflerin borcuna yönelik işlem aşamaları

Sıra No:1997/6
Konu 
:
Tahsilatın hızlandırılmasında kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı

Sıra No:1997/5
Konu 
:
Erken ödeme indirimi

Sıra No:1997/4
Konu 
:
Tecil ve taksitlendirilecek borç tesbitinde başvuru işlemleri

Sıra No:1997/3
Konu 
:
Kamu alacaklarını sürelerinde ödenmeyenlerin takibi

Sıra No:1997/2
Konu 
:
Süresinden önce ödenen amme alacağının erken ödeme indirimi

Sıra No:1997/1
Konu 
:
Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi