97-2  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.36/3676-234 31.5.1997- 22622
Konu    :Süresinden önce ödenen amme alacağının erken ödeme indirimi 

Sıra No:1997/2 
  Bilindiği gibi 31.05.1997 tarih ve 23005 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29.4.1997 tarih ve 97/9387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bu Kararın yayımı tarihinden geçerli olmak üzere kanuni ödeme süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanacak erken ödeme indirimi oranları yeniden belirlenmiş olup, bu oranlar ve bir günlükleri aşağıda belirtilmiştir. 
  Aylık Oran Günlük Oran
- 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 5,2 0.001734
- 4 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 4,9 0.001634
- 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 4,7 0.001567
- 12 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 4 0.001334
 Bilgi edinilmesini ve 31.05.1997 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 2.6.1997 Pazartesi gününden itibaren yapılacak ödemelerde belirtilen oranların uygulanmasını ve erken ödeme indiriminin 396 ile 398 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğlerinde yer alan esaslar doğrultusunda yürütülmesini rica ederim.
Bakan Adına
Hasan Basri AKTAN
Gelirler Genel Müdürü