97-7  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.37/3776-1 12.12.97- 54066
Konu    :Mükelleflerin borcuna yönelik işlem aşamaları 

Sıra No:1997/7

           İLGİ:22.06.1995 gün ve 34228 sayılı 1995/4 Seri No'lu Tahsilat İç Genelgesi

           İlgide kayıtlı Tahsilat İç Genelgesi ile il ve ilçeler itibariyle belirlenen limitlerin üzerinde borcu bulunan mükelleflerin, borç takibine yönelik işlem aşamalarını da içeren kamu alacağını izleme formlarıyla Bakanlığımıza bildirilmesi istenilmiştir.

           Bundan böyle bu formların;

  • İlçe ayrımı yapılmaksızın Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde kayıtlı mükelleflerden 3 milyar TL. ve üzerinde Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, İçel ve Samsun illerinde kayıtlı mükelleflerden 2 milyar TL. ve üzerinde, bu iller dışındaki illerde kayıtlı mükelleflerden 1 milyar TL. ve üzerinde borcu bulunanlar için, 6'şar aylık dönemler (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri) itibariyle düzenlenmesi,
  • Vergi Dairelerinin borç takip işlemleri ve performans değerlendirmeleri için defterdarlar ve vergi daireleri yöneticileri tarafından yakınen izlenmesi,
  • Teftiş ve tahsilatın hızlandırılması çalışmalarında kullanılması,
  • Bakanlığımızca istenilmedği sürece gönderilmemesi,
           uygun görülmüştür.

           Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Zekeriya TEMİZEL
Maliye Bakanı