Tahsilat İç Genelgeleri  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı       : B.07.0.GEL.0.36/3676-250         01/07/1999 
Konu     : Vergi Borcu Bulunan mükelleflere BAĞ-KUR ve diğer kamu kurum ve kuruluşları için mükellefiyeti durumlarını gösterir belgelerin verilip verilmeyeceği

Sıra No:1999/5
  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
..............................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
           Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamındaki şahısların, BAĞ-KUR ve diğer kamu kurum ve kuruluşları için mükellefiyeti durumlarını gösterir belgeleri temin etmek amacıyla bağlı bulundukları vergi dairelerine yaptıkları başvuruların vergi borçları bulunduğu gerekçesiyle bazı vergi dairelerince yerine getirilmediği anlaşılmıştır.

           Oysa, Bakanlığımızca yayımlanan 1990/1 Seri No'lu Tahsilat İç Genelgesi ile BAĞ-KUR ve diğer kamu kurum ve kuruluşları için mükellefiyet durumlarını gösterir belgeleri temin etmek amacıyla vergi dairelerine baş vuruda bulunan mükelleflerin, vergi borçları bulunsa dahi bu taleplerinin yerine getirilmesi, borcu bulunan mükelleflere borç miktarları hatırlatılarak ödemeye ikna yoluna gidilmesi, buna rağmen borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında da 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması istenilmişti.

           Bilgi edinilmesi ve sözkonusu genelgede yapılan açıklamalar da dikkate alınarak, ilgili yerlere verilmek üzere başvuruda bulunan mükelleflere istedikleri belgelerin verilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesini rica ederim.
 
 

Bakan a.