97-4  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.71/7100-32       15.04.1997-15871
Konu    :DİE Başkanlığına gönderilecek KDV Beyannamesi ve İşyeri Tesbit Formu 

Sıra No:1997/4 
 
         Bilindiği gibi, 15.03.1997 gün ve 22924 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlaan 1997/1 Sayalı Genelge ile; 
  • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından 1997 Nisan ayında verilecek Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte,
  • Götürü usulde vergilinedirilen mükellefler tarafından ise vergilerini tarh ettirmek üzere vergi dairesine başvurulduğunda.
         bağlı bulunulan vergi dairelerine "İşyeri Tespit Formu " nu verecekleri , vergi dairelerince alınan sözkonusu formların en geç Mayıs ayı sonuna kadar Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına gönderileceği belirtilmişti. 

         Ancak, Bakanlığımız ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına yapıan müracaatlar  ve Nisan ayı içinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği dikkate alınarak, işyeri Tespit Formu 'nun verilme süresi en geç ( götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil ) Temmuz ayında verilecek Katma Değer Vergisi Beyanname verme süresinin sonuna kadar uzatılmış olup, dileyen mukellefler bu formları, Mayıs ve Haziran aylarındaki Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte de verebileceklerdir. 

         Bu tarihler itibariyle vergi dairelerince alınan formlar, takip eden ay sonuna kadar Devler İstatistik Enstititüsü Başkanlığına gönderilecektir. 

         Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hasan Basri AKTAN
Gelirler Genel Müdürü