97-6  
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 
 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.71/7100-34                  02.06.1997 - 22869
Konu    :Erken ödeme indirimi  

Sıra No:1997/6 
  
            İLGİ:26.12.1996 gün ve B.07.0.GEL.0.71/7100-28/62156 sayılı, 1996/16 seri No. lu Uygulama İç genelgesi. 

            İlgide kayıtlı iç genelgemizde; 96/8892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 'na göre kanuni ödeme süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanan erken ödeme indirimi oranları belirlenmişti. 

            Bu kez, konu ile ilgili 97/9387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.05.1997 tarih ve 23005 sayılı Resmi Gazete 'de yayamlanmış olup, bu kararın yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:  

            Kanunui ödeme süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanan erken ödeme indirimi oranları, vade tarihinden, 

  • 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık  %  5,2
  • 4 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık  %  4,9
  • 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık   %  4,7
  • 12 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık  % 4
            olarak uygulanacaktır. Yeni oranlara göre hazırlanan " Tam Ödemelerde ve Kısmi Ödemelerde Kullanılacak İndirim Katsayılarını Gösteren Cetvel" ler ekte gönderilmiş olup, erken ödeme indirim tutarı hasaplamaları buna göre yapılacaktır. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğinini buna göre yapılmasını rica ederim.

M.Bahattin KULU  
Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı