Vergi Mevzuatı
 
 
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Sayı      : B.07.0.GEL.0.71/7100-53
Konu    : Özel matbaalarda basılan beyanname ve bildirimler

Sıra No:1999/3
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
 
..................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

            Bilindiği üzere, vergi beyannamelerinin şekli ve içereceği bilgiler ilgili kanunlarındaki hükümler dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte, baskı ve dağıtım işlemleri de Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

            Gelir İdaresinin otomasyonuna yönelik çalışmalar çerçevesinde, bazı beyanname ve bildirimler karakter tanıma tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle beyanname ve bildirimlerde yer alan bilgilerin hızlı, hatasız ve zamanında bilgi işlem sistemine aktarılması amaçlanmıştır.

            Karakter tanıma tekniğine uygun olarak düzenlenen beyanname ve bildirimler, belli ölçülere uygun olarak asgari 100 gram ağırlığındaki kağıtlara özel renkler kullanılmak suretiyle bastırılmakta olup, bu standartlara uygun olarak düzenlenmeyen beyannameler ICR makinelerinde okutulamamaktadır. 

            Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Bakanlığımızca belirlenen özelliklere uygun olmayan bazı beyanname ve bildirimlerin özel matbaalar tarafından basılarak satışa sunulduğu anlaşılmıştır. Bu şekilde bastırılan beyanname ve bildirimler, Bakanlığımızca bastırılan orijinal beyanname ve bildirimler ile karşılaştırıldığında;

            - Özel matbaa tarafından basılan beyanname ve bildirimlerde Bakanlığımız logosunun yer almadığı,

            - Örnek numarası ile orijinal beyanname ve bildirimleri basan "Devlet Malzeme Ofisi Matbaası" veya "Türk Tarih Kurumu Matbaası" adlarına yer verilmediği, 

            - Kullanılan kağıtların gramajının düşük olduğu, genellikle 50 gram veya daha hafif kağıtların kullanıldığı,

            - Orijinal beyannamelerde kullanılan özel renklerin tutturulamadığı, daha açık veya daha koyu renklerde baskı yapıldığı,

            belirlenmiştir.

            Bilindiği gibi, Bakanlığımızca basımı yapılan ve vergi dairelerinde mükelleflere parasız olarak sunulan vergi beyannamelerinin hiçbir sıkıntı olmayacak miktarda sürekli bir şekilde basım ve dağıtımı sürdürülmektedir. Bu nedenle, mükelleflerin vergi dairelerinden her zaman beyanname bulabilecekleri ve para ile satılan beyannameleri kullanmamaları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması ve Bilgi İşlem Merkezi tarafından okunamayan bu tür beyannamelerin vergi dairelerince kabul edilmemesi gerekmektedir. 

            Ancak, bu tür beyannamelerin posta yolu ile gelmiş olması halinde, beyanname üzerine gerekli tahakkuk işleminin yapılması ve Bilgi İşlem Merkezine gönderilecek beyanname örneğinin vergi dairesince mükellef beyanına uygun olarak orijinal beyannameye aktarıldıktan sonra Bilgi İşlem Merkezi'ne gönderilmesi uygun görülmüştür.

            Bilgi edinilmesini, vergi dairelerinde mükelleflerin ihtiyacını karşılayacak miktarda beyanname bulundurulmasına özen gösterilmesini ve beyannamelerin alınması sırasında bu hususlara dikkat edilmesini önemle rica ederim.
 

 
Bakan a.