97-2  
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Sayı      :B.07.0.GEL.0.63/6337-45 30.05.1997*22611
Konu    :Diplomatik araçların teknik muayene harcı

Sıra No:1997/2
 
           İLGİ: 22/05/1997 gün ve B.07.0.GEL.0.63/6337-45/21278 sayılı ve 1997/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelge

           İlgide kayıtılı İç Genelge ile ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerin, konsoloslukların ve bunların mensuplarına ait araçların periyodik olarak teknik kontrollerinin yapılması sırasında karışıklık ilkesi çerçevesinde teknik muayene harcı alınacak ve alınmayacak olan ülkelerin listeleri gönderilmişti.

           Bu defa, Dışişleri Bakanlığından alınan 26/05/1997 gün ve PİGY/1791/7156 sayılı yazı ekinde, teknik muayene harcından muaf tutulacak uluslararası kuruluş temsilciliklerinin listesi gönderilmiştir.

           Buna göre, ilişik listede yer alan uluslararası kuruluş temsilciliklerinin ilgi İç Genelgemiz esasları çerçevesinde teknik muayene harcından muaf tutulmasını rica ederim.

Yakup USLU
Gelirler Genel Müdür Yardımcısı