Vergi Mevzuatı  
 
Harçlar Kanunu İç Genelgeleri
 
Sıra No:1997/5 
               Sayı      :B.07.0.GEL.0.63/6353-02 07.10.97*42741 
               Konu    : İlahelede satılan taşınmaz malların tapu harcı matrahının belirlenmesinde KDV uygulaması  
Sıra No:1997/4 
                Sayı      :B.07.0.GEL.0.63/6353-01 07.10.97*42740
                Konu    :Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının alım, satım, intikal, yapım v.b işlemlerinin vergi,
                                resim ve harç muaflığı 
Sıra No:1997/3 
                Sayı      :B.07.0.GEL.0.63/6337-45 21.08.97*35611
                Konu    :Diplomatik araçların teknik muayene harcı
Sıra No:1997/2  
                Sayı      :B.07.0.GEL.0.63/6337-45 30.05.1997*22611 
                Konu    :Diplomatik araçların teknik muayene harcı
Sıra No:1997/1  
                Sayı      :B.07.0.GEL.0.63/6337-45 22.05.97*21278
                Konu    :Diplomatik araçların teknik muayene harcı