İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat  D. Bşk.lığı
  
SAYI                            : B.13.1.SSK.0.08.00.00/VIII-031/587239 
KONU                          : Prime esas kazançlar 
GENELGE                    : 16-165 Ek 
TARİH                         : 31/07/1998
  
            Devlet memurlarına uygulanacak katsayı, 21.7.1998 tarih ve 23409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1.7.1998  30.9.1998 dönemi için ( 7030), 1.10.1998- 31.12.1998 dönemi için de (7750) olarak belirlenmiştir.  

            Ayrıca, .1.7.1998 - 30.9.1998 devresinde geçerli olmak üzere en düşük gösterge 8977, en yüksek gösterge 14677 olarak, 1.10.1998- 31.12.1998 devresinden geçerli olmak üzere de en düşük gösterge 9045 ve en yüksek gösterge 14745 olarak belirlenmiştir.  

            Buna göre, prime esas kazançların  1.7.1998 tarihinden itibaren geçerli olan alt ve üst sınırları aşağıda açıklanmıştır.  

       I-ÖZEL SEKTÖR :  

            1 Temmuz 1998 - 30 Eylül 1998  
            Günlük alt sınır           :(8977x7030) /30=  2.103.611.-TL.  
            Aylık alt sınır            :2.103.611.  x30= 63.108.330.-TL.  
            Günlük üst sınır           :(14677x7030)/30=  3.439.311.-TL.  
            Aylık üst sınır            :3.439.311.  x30=103.179.330 -TL.  
   

            1 Ekim 1998 - 31 Aralık 1998  
            Günlük alt sınır           :(9045x7750) /30=  2.336.625.-TL.  
      Aylık alt sınır            :2.336.625.  x30= 70.098.750.-TL.  
      Günlük üst sınır           :(14745x7750)/30=  3.809.125.-Tl. 
      Aylık üst sınır            :3.809.125.  x30=114.273.750.-TL.  
   

       II-KAMU SEKTÖRÜ :   

            1 Temmuz 1998 - 30 Eylül 1998  
            Haziran/1998 ayının ikinci yarısı için alt sınır  : 26.694.400.-TL.  
      (1.668.400x16=26.694.400.-)  
      Temmuz/1998 ayının ilk yarısı için alt sınır      : 29.450.554.-TL  
      (2.103.611.-x14=29.450.554.-)  
      15 Haziran-14 Temmuz 1998 devresi için alt sınır  : 56.144.954.-TL  
      Temmuz/1998'den sonrası için günlük alt sınır     :  2.103.611.-TL  
      Temmuz/1998'den sonrası için aylık alt sınır      : 63.108.330.-TL  
      Haziran/1998 ayının ikinci yarısı için üst sınır  : 44.247.520.-TL  
      (2.765.470.-x16=44.247.520.-)  
      Temmuz/1998 ayının ilk yarısı için üst sınır      : 48.150.354.-TL  
      (3.439.311.-x14=48.150.354.-)  
      15 Haziran-14 Temmuz 1998 devresi için üst sınır  : 92.397.874.-TL  
      15 Temmuz 1998'den sonrası için günlük üst sınır  :  3.439.311.-TL  
      15 Temmuz 1998'den sonrası için aylık üst sınır   :103.179.330.-TL  
      Eylül/1998 ayının ikinci yarısı için alt sınır    : 33.657.776.-TL  
      (2.103.611.-x16=33.657.776.-)  

      1 Ekim 1998 - 31 Aralık 1998  
      Ekim/1998 ayının ilk yarısı için alt sınır        : 32.712.750.-TL  
      (2.336.625.-x14=32.712.750)  
      15 Eylül-14 Ekim 1998 devresi için alt sınır      : 66.370.526.-TL  
      Ekim/1998'den sonrası için günlük alt sınır       :  2.336.625.-TL  
      Ekim/1998'den sonrası için aylık alt sınır        : 70.098.750.-TL  
      (2.336.625.-x30=70.098.750.-)  
      Eylül/1998 ayının ikinci yarısı için üst sınır    : 55.028.976.-TL  
      (3.439.311.-x16=55.028.976.-)  
      Ekim/1998 ayının ilk yarısı için üst sınır        : 53.327.750.-TL  
      (3.809.125.-x14=53.327.750.-)  
      15 Eylül-14 Ekim 1998 devresi için üst sınır      :108.356.726.-TL  
      15 Ekim 1998'den sonrası için günlük üst sınır    :  3.809.125.-TL  
      15 Ekim 1998'den sonrası için aylık üst sınır     :114.273.750.-TL  

            III- İŞ KANUNUNA TABİ İŞYERLERİ  :   
            Prime esas tutulacak günlük kazancın alt sınırı 1.7.1998-30.9.1998 dönemi için 2.103.611.- liraya, 1.10.1998-31.12.1998 devresi için de 2.336.625.- liraya yükseldiğinden ve bu tutarlar sanayi, tarım ve orman kesiminde çalışan işçiler için 1475 sayılı İş Kanununa göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1998 yılında geçerli olmak üzere tespit edilen günlük asgari ücretlerden çok olduğundan, İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin sigorta primlerinin de 1.7.1998 - 30.9.1998 döneminde (günlük 2.103.611.- lira ve aylık 63.108.330.- lira), 1.10.1998-31.12.1998 dönemi için (günlük 2.336.625.- lira ve aylık 70.098.750.- lira ) üzerinden hesaplanması, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazanç ile asgari ücret arasındaki farka ilişkin sigorta primlerinin tümünün ise bu işçileri çalıştıran işverence karşılanması gerekmektedir.   

            IV- İDARİ PARA CEZALARI :   
            31.7.1997 tarihli, 16-144 Ek sayılı Genelgenin III. maddesinde de açıklandığı gibi, 1.8.1998 tarihinden itibaren asgari ücret 47.839.500 lira olrak belirlendiğinden, bu tarihten sonra oluşacak fillerden dolayı idari para cezası uygulanırken, sözü edilen tutar dikkate alınacaktır.   

            V- İŞVERENLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ :   
            İşverenlerin, bu katsayı ve göstergelerinin artışı sonucunda yeniden belirlenen prime esas kazançlar konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla bu genelgenin Sigorta Müdürlüklerimizde ilgililerce görülebilecek bir yere asılması, ayrıca yerel basına da bu konuda gerekli bilginin aktarılması uygun görülmektedir.   

             Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.   

                                                                     Mustafa KONUK                          Kemal KILIÇDAROĞLU   
                                                                     Genel Müdür Yrd.                                Genel Müdür   

                                                                           imza                                                   imza   
   
   

D A Ğ I T I M     :   
Gereği              :                         Bilgi               :   
Merkez ve Taşra                           Çalışma ve Sosyal   
Ünitelerine                                      Güvenlik Bakanlığına