Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

Genelge
 
Sıra No:1999/1 
                Resmi Gazete Tarihi :22/09/1999
                Resmi Gazete Sayısı :23824
                Konu    :Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin