Vergi Mevzuatı  
 
Taşıt Alım Vergisi İç Genelgeleri
 
Sıra No:1997/1  
                Sayı      :B.07.0.GEL.0.61/6103-1 30.10.97 - 45733 
                Konu    :Sınır Ticaretinde plakasız taşıtlarda taşıt alım vergi uygulaması