Ticaret Mevzuatı  
 
Genelgeler
 
Sıra No:1999/1  
R.G. Tarih : 26/08/1999
R.G. Sayı : 23798 (Asıl)
Konu : Sanayi Ürünlerinin Gümrük Tarifelerinde Yürütülecek Çok Taraflı Ticaret Müzakerelerine İlişkin Genelge