İhale Mevzuatı  
 

Genelgeler
 
Sıra No:2000/1 
Konu 
:
Devlet İhaleleri Genelgesi

Sıra No:1999/1 
Konu 
:
Devlet İhaleleri Genelgesi