kdv97/2  
Maliye Bakanlığı İç Genelgeleri: 

Sayı:B.07.0.GEL.054/5473-152   08.07.97-28424
Konu: KDV ve benzeri ödemelerde işlemlerin kapsamı 

Sıra No:1997/2

             Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 1.07.1997 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-13971 (1997/26) sayılı genelgesinin "2 milyar TL'nin üzerideki her türlü ödeme için ilgili Bakanın izni alınacaktır." hükmünde yer alan "her türlü ödeme" ifadesinin vergi dairelerince yapılacak katma değer vergisi ve benzeri ödemelere ait işlemleri kapsamadığını belirten Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 4.7.1997 tarihli ve 14082 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan Adına
V. Arif ŞİMŞEK
Gelirler Genel Müdür Yardımcısı V.