Ticaret Mevzuatı  
 
 
 
Sayı      :10-22
Konu    :Akaryakıt Fire Uygulaması  
 EK-4 
PÜİS
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası 
Akay Cad. No:20/6
                                                    ANKARA

            İLGİ:17.7.1986 TARİH VE 08.05/577 Sayılı yazınız

            Akaryakıt fireleri konusunda ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

            Akaryakıtın, rafinelerden alınıp tüketiciye satılmasında fiziki özelliğinden dolayı fire meydana gelmekte ve bu fire nisbeti bütün tüketim merkezlerinde farlılık arzetmektedir.

            Her tüketim merkezi için farklılık arzeden fire nisbetinin miktar olarak tesbiti ve bayilere aynen verilmesi mümkün olmadığından memleketimizin her yerinde geçerli olmak üzere tespit olunan belirli bir meblağ, fire karşılığı olarak fiyat cetvellerine dahil edilmektedir.

            Halen uygulanan ve İzmit Gümrüklü Anadepo satış fiyatının belirli bir yüzdesini teşkil eden bayilere ait fire payları ürün cinslerine göre şöyledir.

            S. Benzin'de                        218 krş/kg            yüzdesi binde 6.5
            N. benzin'de                        209 krş/kg             yüzdesi binde 6.5
            Yazyağın'da                        105 krş/kg             yüzdesi binde 5.0
            Motorin'de                            99 krş/kg             yüzdesi binde 5.0
            K. Yakıtında                          40 krş/kg             yüzdesi binde 3.0
            5 No. F. Oil 'de                     38 krş/kg             yüzdesi binde 3.0
            6.No. F. Oil'de                      33 krş/kg             yüzdesi binde 3.0
            Ank. Özel. Y.'da                    42 krş/kg             yüzdesi binde 3.0

            Bayilere verilen bu fire paylarının kar olarak mütalaa edilmemesi, alım ile satım arasındaki gerçek fire payının tespitinde bir unsur olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyleki;halen 218 krş/kg olarak uygulanan S. Benzin fire payının 334.84 TL/Kg olan İzmit Gümrüklü Anadepo satış fiyatına göre oranı binde 6.5 dur. Yani S. Benzinde Bakanlığımızca öngörülen fire payı binde 6.5 dur. Bayinin, 1000 kg olarak aldığı süper benzin 993.5 kg olarak satması halinde normal fire sınırları içinde kaldığı mütalaa edilmelidir.

            Dolayısıyla bayinin 1000 kg olarak aldığı benzini 993,5 Kg olarak satmasının normal kabul edilmesi ve herhangi bir şekilde sorunlu tutulmaması gerekmektedir.

            Ancak bayi için öngörülen miktarın aşılması halinde bayinin mali yönden sorumlu olması icap etmektedir.

            Bilginizi ve fire paylarının bu esaslara göre değerlendirilmesini rica ederim.
 

                                Ahmet E. AKÇAEL
Genel Müdür