SMMM Mevzuatı

 
 
 

Resmi Gazete: 29.03.2005 Sayı:25770 (Asıl)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığından: 

Konu    :Türkiye Muhasebe Standarları Kurulu Kararı

38/2-3  

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun (Kurul) ikinci üç yıllık dönemine ilişkin olarak, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1’inci maddesi hükmü çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca Kurul Üyesi olarak görevlendirilen kişiler ile bu kişilerin temsil ettikleri kurumlar aşağıda gösterilmiştir.

     Kurul Üyeleri                            Görevlendiren Kurum                                         

1   Namık Kemal UYANIK                       Maliye Bakanlığı

2   Sevginaz HAMEVİOĞLU                  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

3   Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN               Yüksek Öğretim Kurulu

4   Hikmet ESEN                                     Hazine Müsteşarlığı

5   Dr. A.R. Zafer SAYAR                       Sermaye Piyasası Kurulu

6   Faruk DEMİR                                      Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

7   Doç. Dr. Ali ALP                                 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

8   Bülent ÜSTÜNEL                               TÜRMOB

9   Serpil BOSTANCI                              TÜRMOB

Kurulun ikinci üç yıllık dönemine ilişkin olarak yapılan toplantıda; Bülent ÜSTÜNEL Kurul Başkanı, Dr. A.R. Zafer SAYAR Kurul Başkan Yardımcısı olarak yeniden seçilmişlerdir.