Vergi Mevzuatı  
 
Gelir İdaresini Geliştirme Fonu İç Genelgeleri
 
Sıra No:1997/1  
                Sayı      :B.07.0.GEL.0.24/2404      14.03.97-10841 
                Konu    :Fazla çalışmalar ve karşılığı olan ücretler